Operativ salgsledelse!

Operativ salgsledelse - seks ukers program

Dette er programmet for deg som virkelig har lyst til å bli en enda bedre salgsleder, enten du er ny i jobben eller er mer erfaren og ønsker oppfriskning og ny kunnskap. Målsetningen er å gi deg kunnskap i hvordan du kan øke produktiviteten i salgsavdelingen og samtidig ivareta dyktige selgere.  

Programmet går over seks uker og består av seks moduler, med én modul uken.

Tre av modulene gjennomføres som live gruppe-webinarer og tre av modulene som personlige individuelle samtaler med oss. Dette er et praktisk kurs hvor du i tillegg til kunnskap fra webinarene, gjør oppgaver og handlingsplaner som danner grunnlag for våre individuelle coachingsamtaler. For at du skal få best mulig utbytte av kurset, vil det være et begrenset antall deltakere.    

Etter endt kurs har du lært  

  • Hvordan du effektivt kan lede dine selgere i hverdagen
  • Hvordan påvirke og endre selgernes holdninger
  • Hvordan øke selgernes produktivitet og motivasjon
  • Hvordan ivareta dyktige selgere på en god måte

 Alt innhold er basert på anerkjent litteratur og ny forskning på effektiv salgsledelse.

Kurset er laget for at du virkelig skal lære noe, så dette kurset er ikke for alle!

  • Du må være 100% bestemt til å nå målene dine.
  • Du må være villig til å sette av tid for å lykkes med treningen.
  • Du må være åpen for impulser og ha lyst til bli coachet 1:1
  • Du må ha vilje og lyst til å gjennomføre programmet.

Dette kurset er for deg som virkelig ønsker å bli en enda bedre salgsleder!

Ja, meld meg på!

Gjennomføring høst 2020

Modul 1 - Torsdag 22 oktober kl. 10.00:  Webinar - Prestasjonsledelse i praksis
I denne spennende første modulen vil du blant annet lære hvordan du effektivt kan lede dine selgere til best mulig resultater, samtidig som du ivaretar dem på en god måte. Dette handler om systematisk og strukturert prestasjonsledelse i praksis, basert på anerkjent forskning og erfaringer fra de beste. Webinaret varer i ca. 1,5 time.   

Modul 2 - Gjennomføres i løpet av uke 44: Individuell coaching 1:1 
(Du booker selv tid for coachingsamtalen)
Vi snakker sammen over videokonferanse eller telefon. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Du lager din egen handlingsplan, slik at du får mest mulig utbytte av vår coachingsamtale.  Coachingsamtalen varer i ca. 1 time. 

Modul 3 - Torsdag 5. november kl. 10.00: Webinar - Holdninger og atferd 
I dette viktige webinaret ser vi nærmere på hvorfor selgernes holdninger kan være avgjørende for salgsavdelingens resultater, og hva som kan gjøres for å påvirke og endre dette. Her vil du blant annet lære hvordan man gjennomfører holdningsendringer i salgsavdelingen, med både nødvendige samtaler, sette mål, utøve konsekvenser og hvordan følge dette opp i hverdagen.  Webinaret varer i ca. 1,5 time.   

Modul 4 - Gjennomføres i løpet av uke 46: Individuell coaching 1:1 
(Du booker selv tid for coachingsamtalen)
Vi snakker sammen over videokonferanse eller telefon. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Du lager din egen handlingsplan, slik at du får mest mulig utbytte av vår coachingsamtale.  Coachingsamtalen varer i ca. 1 time. 

Modul 5 - Torsdag 19. november kl. 10.00: Webinar - Motivasjon 
Motiverte selgere presterer bedre! I dette spennende webinaret ser på hvordan du effektivt kan motivere selgerne dine til å yte mer på jobben. Her vil du blant annet lære psykologien om incentives og premier, mestringsmotivasjon, prososial motivasjon, ytre og indre motivasjon, motivasjon uten penger og hvordan unngå demotivasjon.  Webinaret varer i ca. 1,5 time.   

Modul 6 - Gjennomføres i løpet av uke 48: Individuell coaching 1:1 
(Du booker selv tid for coachingsamtalen)
For siste gang i programmet har vi vår coachingsamtale. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Avslutningsvis oppsummerer vi og evaluerer programmet i Operativ salgsledelse.  Coachingsamtalen varer i ca. 1 time. 

Meld deg på og bli en enda bedre salgsleder!!

Kr 11.700,-

Oppstart  22. oktober 2020

Programmet går over seks uker og består av seks moduler, med én modul uken.

Ja, jeg ønsker å bli en enda bedre salgsleder!

Meld meg på
 
Klikk her hvis du har lyst til å snakke med oss før du melder deg på

Eirik Petersen

Eirik Petersen er din foreleser på dette kurset. Han har selv mer enn 35 års erfaring i salgsyrket, og er en meget etterspurt salgstrener, rådgiver og coach. Petersen jobber med både store og små bedrifter, og hundrevis av kursdeltakere har gjennom årene blitt trent av Eirik.

Bakgrunn fra Handelshøyskolen BI, Næringsakademiet, Norges Eksportskole og Orklas Merkevareskole. Egen erfaring fra Oslo Lysverker, Canon, Ricoh, Scanox (Jotun), reklamebyrået Locomotiv, samt Institutt for salg og markedsføring.

Har siden 1995 vært timeforeleser på Handelshøyskolen BI, og er forfatter av fagbøkene «Nå dine salgsmål!» og «Key Account Management» på Universitetsforlaget. Medlem av Norsk faglitterær forfatter – og oversetterforening.

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker